AJSK Timely Disposal Ranking(DI) dashboard

State DI & Sigma

DI: 3.84 Sigma: 2.88

District DI

UDP (6.17)TUM (5.73)CKB (5.55)
MAN (5.44)KOP (5.4)HAS (5.14)
UK (4.99)DK (4.82)RNG (4.81)
BLG (4.62)SHI (4.58)BAG (4.41)
HAV (4.37)KOL (4.36)BNR (4.17)
RAI (3.95)CRN (3.8)KOD (3.69)
YAD (3.56)CTD (3.37)CKM (3.3)
BIJ (3.26)MYS (3.2)DHA (3.08)
DAV (2.82)BEL (2.78)GAD (2.51)
BID (2.4)GUL (2.25)BNU (2.09)

Legend

DI>10
5< DI<10
3< DI<5
1< DI<3
-1< DI<1
-3< DI<-1
-5< DI<-3
-10< DI<-5
DI<-10
Udupi BRAH KOTA UDUP KUND KAUP BYND AJEK VAND KARK
Tumakuru KORT TUMA HEBR AMRU KORA GUBB KNGG TIPT CSPR UARD KIBB HULI CHLR YEDI CNKH HLVN GULU NITT BELV
CNDG SIRA HONN KOLA KADB NONA PAVA NIDA BUKK SHET HAND HAGA GOWD KNKR HUTR KALB MADH KODI ITBH NAGA
YNHO HKNT DODR DABB HLDR MIDI PURA MAYA DNDS KOTH TURU
Chikballapur GAUR DPAL HOSU MUNG CTMI MAND NAGA THON BGPL PATH GULR MITT NAND KAIW SIDL JANG AMBA CBPR BASH
SOME SADA GDBD CHIL MURA CHEL MANC
Mandya HONA NAGA BELL DEVL MAN1 SANT SHEE MAD1 KOP2 CAKR BGP1 HALA BOOK MAL3 MAL2 PAND MAL1 KRPT BLGO
BGP2 MAD2 CHNK BIND KOP3 KIR2 BAS1 BAS2 DUD2 ATHA KIR3 KOP1 KIR1 SRIR KOT1 MAN2 KIKK ARAK MELU DUD1
KSH2 KSH1 KER2 KER1 KOT2 AKHB
Koppal YELB KOPP HMSG ALWA GANG HITN HIRE IRKA KUSH VENK HNML TAVA KART MARA
Hassan BLRR ALUR NUGG ARSI MADI HETT BANA PALY HASS JAVA GAND KNKT HALE KATT YESA MALL BICC HNBL AREH
DNDG HIRI SAKL CRPN HNPR BLGD ARKA DODD SHAN SHRA KUND KHSK SALA RAMA DUDD BAGU KONA HALY HLKT
Uttara Kannada KUMB HULE BNVS MAVA BELE SIRS PALA KINN SAMP MANK MIRJ ANKO GOKR SAWA SUPA BASG SUSA HNVR MAVI
KUMT BAAD BALA GHAD MUND KUJA HALI YELL SAMB KODK MURK KOND UMBA MANC CAST
Dakshina Kannada PANJ UPPI VENO PANE PUTH MNG1 VITT SULY MNG2 KOKK KADA MULK GURU MOOD BELT BANT SURA
Ramanagara SOLU CNPT KUDU MALU MAGA MARA UYYA VIRU RAMA MADA TIPP HARO KYLA KODI SATH KUTA KNKP BIDA
Belagavi SADA SURE ATNI NIPP JAMB NAGA CHID MURG HBGD KCHD ANTH YARA MUDA BLGV TELS UCHA KATA BIDI KAUJ
BAIL KHAN KAKA KITT GOKA KUDA YAMA MANO SANK GUNJ NESA RAIB SAUN HUKK ARAB
Shivamogga BHAD SHIV SAGA TALG KUDL TALA BARA UDAG HOL1 SORA HOL3 MUTH AGUM ANAV SHIK THIR ANJA HOSS MAND
AVIN HOL2 JADE AGRA HOLA ANDP AYAN NAGA KARU KUMS CHAN ULAV KERE KUPP NIDI HSNG HRNL HUMC
Bagalkot SAVA TERD ANGA JAMK KARD BAGL BDMI KERU ILAK HUNA MUDH SITA GULE KALD KULA BILA LOKA AMIN
Haveri AKLR BNKP SHIG DHUN HATM BAMM HNGL SAVA HAVE HKRR KARA GUTT BYAD HAUN RANE MEDL KUPP KAGI
Kolar KYAS MALU KOLR BNPT ROBE VEMG HOLU TEKA TAYA MULB SUGA KAMS LAKK BUDI HUTT BETH RAYA NARA AVAN
RONU BYRA DUGG MAST SRIN YELD VOKK NELA
Bangalore Rural DBPR NELA ANUG TYAM DVHL NAND VIJI HSKT TUBA DBVG SOMP SASA KUND SULI CNPT JADI MADH
Raichur JALA SIND RAIC GILL DEOD KUNN LING DVSG KALM CNDB GABB JAVA YARA MUDA GURA ARAK MASK MANA GNJL
BADA HUDA VALK SALG GORE HKRK KURD JALI HEDA TURV
Chamarajanagar KLGL PALY BEGU GDPT CRNJ HARA HRDN TERA HANU SANT CHND AGAR HANG LOKK YELA RAMA
Kodagu PONN SUNT MADI KUSH HUDI VIRA AMMA SHAN BHAG KODL BALL SAMP SRIM SOMW NAPO SHNT
Yadgir KODE HNSG KAKK SHOR GOGI GURM SHAH BALI HATT DORA KEMB KONK YADG WADA HAYA SAID
Chitradurga CTDG MADA AIMA TALY HOLK TURU MATH NAYA PARA JVGH THAL MOLA BDUR HYRI BHAR HDGG DHRM CLKR HGTR
RAMA SRIR DEVS
Chikkamagaluru LAKY HARI GONI NARA LAKK KOPA CKMR BIRU HRAL SRIN SAKH BALE KIGG AMBL YAGA TARI SING LING KHAN
KALS MUDI JAGR BANK MEGU PANC KADU AMPR ALDU BALU AVAT VAST
Vijayapura MANA VIJA DHAW TALI MUDD ALME CHAD BABA SIND NALA NIDA INDI BLOL NAGA HUVI BASA
Mysuru MYSU NANJ BANN CHIK DKWL JAYA CHUN TIRU VARU HUNS YELA TALA SOSA ANTH HULL MIRL HDKT HANA BLKR
HSAG KRNG HAMP BILI GAVA HEBB SALI MUGU HRHL BETT RAVA PIRI
Dharwad CHHA SHIR KALG SAUN DHUM GARA AMMI KUND MORA TABA DHAR ANNI
Davanagere CHAN SOKK DAVA SAN1 GOV1 MALE MAYA BILC SAS2 HARI HONN SAN2 ANAG JAGA UBRA BSP1 BSP2 SAS1
Ballari BLRI HOSP HACH MRIY MOKA RUPA SIRU HOSA TEKK KMPR KARU TORN HADG ITTA HDGL HAGA KUDL GUDE KURU
CHOR HMPS KOLU SAND TAMB
Gadag GADA BETA SHIR MUND DAMB NARA NARE LAXM KONN HOLE RONN
Bidar AURB RAJE KOHI BIDS BAKL MANH CHIT KAMT JANW BHAL SANT CKLN HALL BAGD MUDB HUMN DUBU HALB MANT
LAKH SAIG KHAT NITT
Kalaburagi SHAH KALB ALAN FARA KHAJ PATT AURA KAML KALA NIMB GUND MADA AINA SEDA CHIN KARJ MAHA NELO YADR
CTPR NARO KDLI IJER NALW ATAN AFZA JEWA SULE KODL MUDH ADAK ANDO
Bengaluru UTTA VART KRIS PANA THAV WHIT BEGR DASA YEL3 YAS1 BIDR YEL2 ANEK JAL2 CTY3 YAS2 ATHI SARJ KENG
HESA CTY1 BNO2 JIGA JAL1 BNO1 CTY2 YEL1